Prehospitalni pristup kod intoksikacije različitim vrstama opojnih supstanci


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak, 02. septembra 2013. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
Prehospitalni pristup kod intoksikacije različitim vrstama opojnih supstanci

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač:
Predavač: Dr Miljan Jović, specijalista urgentne medicine. Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći

Program kontinuirane edukacije:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00h-14.00h PREHOSPITALNI PRISTUP KOD INTOKSIKACIJE RAZLIČITIM VRSTAMA OPOJNIH SUPSTANCI predavanje Dr Miljan Jović

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2848/2013-01. Datum: 16.08.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2252/13 (red 223)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je besplatan,
- za ostale 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 01.09.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570