Medija i javno zdravstvo

IZMENA

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 09. septembra 2014.umesto u najavljenih  13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, 
Stručni sastanak u okviru udruženja sa predavačem po pozivu:
„ MEDIJA I JAVNO ZDRAVSTVO” održati istog dana u 18 časova.
Obaveštavamo koleginice i kolege, prijatelje da će se u 13 časova u utorak 09. septembra 2014. godine obaviti sahrana dragog kolege Dr Branka Đurića, specijaliste medicine rada.

 

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 09. septembra 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja sa predavačem po pozivu:
„ MEDIJA I JAVNO ZDRAVSTVO”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizatori: Zdravstveni centar Zaječar. Rajačka škola zdravlja.
PredavačDr sci med Petar Paunović,učitelj zdravlja

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00- 13:30

MEDIJA I JAVNO ZDRAVSTVO

Predavanje

Dr sci med Petar Paunović, učitelj zdravlja

13:30- 13:40

PAUZA

 

 

13:40- 14:20

MEDIJA I JAVNO ZDRAVSTVO

Radioničarski rad

Dr sci med Petar Paunović, učitelj zdravlja

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2183/14 (red 290)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari. Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 08.09.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570