Treći simpozijum "Medicina u umetnosti", Zaječar 2016.

Pozivamo Vas da učestvujete na Trećem simpozijumu

“Medicina u umetnosti” Zaječar 2016.

U organizaciji Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

Suorganizator: Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva

4. 11. 2015. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja,  Zaječar

Preuzmite finalni program

 

Programski odbor


 • Dr Emil Vlajić (Predsednik programskog odbora)
 • Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer
 • Prof dr Ljubomir Panajotović
 • Doc dr sci med Mile Ignjatović
 • Prof dr Dušan Djurić
 • Prim. dr Bojana Cokić
 • Prim. Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

Organizacioni odbor

 

Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic -predsednik Organizacionionog  odbora
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac
 • Dr Ljiljana Jovanović
 • Ada Vlajić
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov
 • Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksić
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic
 • Dr Zoran Jelenkovic
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic
 • Dr Aleksandar Petrovic
 • Dr Rade Kostić
 • Dr Goran Jović.
 • Dr Biljana Popović
 • Dr Biljana Stanković
 • Dr Miloš Protić
 • Dr Brankica Vasić
 • Dr Danijela Ćirić
 • Dr Marko Jović
 • Dr Tanja Bogdanović  
 • Dr Saška Manić

 

Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadić
 • Direktor Bolnice. Dr  Jovan Stevanović
 • Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju”Gamzigrad”

 • Direktor: Dr Rade Kostić

 

Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Srpskog lekarskog društva 

 • Predsednik: Akad. med. Vladimir Jokanović

 

Predavanja po pozivu i teme simpozijuma

 • Doc.Dr med. sci. Mile Ignjatović: Umetnost i medicina
 • Prof.Dr med. sci. Kornelia Đaković Švajcer: FARMACIJA I APOTEKARSTVO KAO INSPIRACIJA UMETNICIMA
 • Prof.Dr med. sci. Ljubomir Panajotović: KARIKIRANJE MEDICINE U UMETNIČKIM DELIMA
 • Prof dr Dušan Đurić: Mensula Jovis – Direrova „Melanholija I“.
 • Dr Emil Vlajić: Suicid – umetnička inspiracija
 • Prim. dr Bojana Cokić Dečije: UMETNOST DOJENJA
 • Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković:  Gojaznost u umetničkim delima.

 

Usmene i poster prezentacije organizovaće se u 5 celina

 1. Javno zdravstvo i umetnost
 2. Konzervativna medicina i hirugija u umetnosti
 3. Lekari,velika otkića u medicini i umetnost
 4. Lekari kao umetnici
 5. Medicina  u savremenoj umetnosti i pop kulturi

Akreditacija

Simpozijum ”Medicina u umetnosti” je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije br 153-02-2768/2016-01, od 18.08.2016. godine, akreditovan pod rednim brojem А-1-2361/16

red 47, kao  “Nacionalni simpozijum”. 

CILJNA GRUPA: Lekar , Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari.

Broj bodova za predavače 8
Broj bodova za usmenu prezentaciju 7
Broj bodova za poster prezentaciju 5
Broj bodova za slušaoce 4

Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kotizacija:             Za članove SLD-a 600.00 dinara.

Za ostale učesnike 1600.00 dinara.

Način prijavljivanja radova

Sažetke  radova slati do 16. 10. 2016. godine  na e-mail adresu: vemil@mts.rs Naučni odbor simpozijuma proceniće pristigle sažetke i doneti odluku o prihvatanju radova za usmenu ili poster prezentaciju. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova  kao i Drugo obaveštenje sa detaljnim programom biće objavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 25.10.2016. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka..

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/). Preuzmite prijavu...

Prateći kulturni program

Izložba: Umetnički pogled  Timočkog medicinskog  glasnika

Izložba: Ad manum medici – retrospektiva 2007-2016

Druženje “Klasika vino i sir”. Degustacija vina i sireva iz Timočke krajne uz zvuke klasične muzike

 

Osoba za kontakt:

Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs   tel 062 800 33 23

 

Osoba za kontakt za organizaciona pitanja:

Prim. mr dr Bratimirka Jelenković, E-mail    sld.podruznicazajecar@gmail.com   tel 062 80 39 570

 

Preuzmite finalni program ovde