Rizici u farmakoterapiji starih osoba

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 30.3.2017. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Rizici u farmakoterapiji starih osoba”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prof. Dr Milan Stanulović. Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Redovni profeor Medicinskog fakulteta u N.Sadu u penziji

 

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tem

Metod obuke*

Predavač

13:00- 14:20

Rizici u farmakoterapiji starih osoba

 

Predavanje

Prof. Milan Stanulović

Član Akademije medicinskih nauka SLD

 

14:20- 15:00

Rizici u farmakoterapiji starih osoba

 

Rešavanje kliničkih problema

Prof. Milan Stanulović

Član Akademije medicinskih nauka SLD

 

*predavaњe, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine. Evidencioni broj: A-1-1020/17 (red 609)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi

Cena KME: za članove SLD- 0,00 din, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 28.03.2017. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com