Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak, 04.03.2019. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak 1. kategorije u okviru udruženja:
„ Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, spec. podijatrije,dečiji endokrinolog. Pedijatrijska služba ZC, Zaječar

**** Napomena:SS je održan prvi put četvrtak, 18.10.2018. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru DZ u Zaječaru

Program stručnog sastanka:

Satnica

ОD- DO

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00-13:30

Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih:epidemiologija,etiologija i komorbiditeti

predavanje

Bratimirka Jelenković

13:30-14:10

Dijabetes melitus tipa 2 kod mladih:kliničko praćenje i lečenje

predavanje

Bratimirka Jelenković

14:10-15:00

„Primena stečenog  znanja o Dijabetes melitusu tipa 2 kod mladih na nivou primarne zdravstvene zaštite“

rešavanje problema u kliničkoj praksi

Bratimirka Jelenković

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  . 153-02-507/2018-01. Datum 05.03.2018.godine. Evidencioni broj: A-1-995/18  (red 569).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi ,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Cena KME: Napomena:SS je bez kotizacije za članove SLD, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 03.03.2019. godine u 21 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com