Značaj korišćenja grafikona rasta za rano otkrivanje dece niskog rasta


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 14.09.2012. godine, petak, u 13 h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Domaći kurs II kategorije:
"Značaj korišćenja grafikona rasta za rano otkrivanje dece niskog rasta"

ORGANIZATOR: zdravstvena ustanova Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić"
PREDAVAČI:
1. Dr. sci. med. dr Tatjana Milenković, spec. pedijatrije, naučni saradnik, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
2. Dr Slađana Todorović, spec. pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
3. Mr. sci. med. dr Katarina Mitrović, spec. pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd

Program kursa
Program kontinuirane edukacije

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
12.00-12.20
Uvodni test


12.20-13.00 Nizak rast i drugi poremećaji zdravlja kod dece i mladih koji su rođeni mali za gestaciono doba predavanje Tatjana Milenković
13.00-13.30 Deca niskog rasta ispitivana na odeljenju endokrinologije Instituta - naša iskustva i poređenje sa podacima iz sveta predavanje Slađana Todorović
13.30-13.45 Disusija
13.45-14.05 Pauza
14.05-15.05 Radionica "Značaj korišćenja grafikna rasta za rano otkrivanje dece niskog rasta" Vežbanje u malim grupama sa 50 polaznika Katarina Mitrović, Tatjana, Milenković, Slađana Todorović
15.05-15.25 Izlazni test

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Domaći kurs II kategorije akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj: 153-02-2444/2012-01. Datum: 16.08.2012. godine. godine), odlukom broj A-1-2207/2012 (red 52). Na osnovu ove odluke učesnik kursa dobija 1 bod, predavači 2 boda.
Cena KME: besplatno
CILjNA GRUPA: lekari, medicinske sestre

PREDVIĐEN BROJ POLAZNIKA KURSA: 150 učesnika
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 2 sata i 10 minuta
Test provere znanja pre i posle kursa pomoći će u sagledavanju uspešnosti edukacije.
Evaluacija programa obaviće se popunjavanjem  evaluacionog lista.
Nakon završetka kursa učesnici će dobiti edukativni materijal (grafikoni rasta, tablice telesne mase i telesne dužine na rođenju)
Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 13.09.2012. godine u 22 h.

Preuzmite prijavu…

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570
U Zaječaru, 22. 03. 2012. godine