Savremeni koncept lečenja melanoma kože


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 21.12.2012. godine, petak, u 13.30h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Savremeni koncept lečenja melanoma kože"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Ljubomir R. Panajotović, profesor, dr sci,med. VSMŠ “M.Milanković“ Beograd. Medicinska Akademija – US Medical School  Beograd

Program stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13:30-14:15
Savremeni koncept lečenja melanoma kože
predavanje
Panajotović Ljubomir, profesor, dr sci. med.
14:15-14:30 Kratka pauza

14:30-15:00 Savremeni koncept lečenja melanoma kože prikazi iz kliničke prakse Panajotović Ljubomir, profesor, dr sci. med.

 

 

 

 

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-3563/2012-01. Datum: 15.11.2012. godine. Evidencioni broj: A-1-3128/12. red: 262
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Cena KME: besplatno za članove SLD

Trajanje nastave u satima: 1 sat i 15 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 20.12.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570