Slike sa edukativnog kursa:

„Laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost"

održanog 15.12.2012. godine, subota, u 10h
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Organizator:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
ul. dr V. Marinkovića br.4, 31000 Užice
e-mail: zzzzu@eunet.rs

Predavači:
- Doc. dr Biljana Mijović, Zavod za javno zdravlje Užice, epidemiolog
- dipl ing Vlasto Stevanetić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. sanitarne hemije  
- dr Marija Laketić, Zavod za javno zdravlje Užice, spec mikrobiologije sa parazitologijom
- dr Danijela Šuljagić Milanović, Zavod za javno zdravlje Užice, spec. mikrobiologije sa parazitologijom
- dipl ing zaštite životne sredine Slavica Bešević, Zavod za javno zdravlje Užice, referent za bezbednost