Slike sa stručnog sastanaka:

"Edukacija odraslih osoba o dijabetesu-obuka za korišćenje edukativnog materijala"

održanog 17.12.2012. godine, ponedeljak, u 13h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru
Stručni sastanak u okviru udruženja
Organizator: Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Suorganizatori:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar", www.diabetes.rs
- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
-Udruženje medicinskih sestara i tehničara Zaječar