Stručni sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


Stručni sastanak
Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva,
održaće se 12.04.2013. godine u Gamzigradskoj Banji.
(Akreditacija u toku)

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „GAMZIGRAD“ u Gamzigradskoj Banji, koji će se održati u PETAK 12.04.2013. godine u 12.00 časova, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „GAMZIGRAD“ u Gamzigradskoj Banji.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:
„Značaj multidisciplinarnog pristupa u rehabilitaciji perifernih vaskularnih oboljenja“

U okviru kog će se održati predavanja:

Raspored predavanja:

12.00-12.25
Dijagnoza i lečenje periferne vaskularne bolesti- multidisciplinarni pristup    
Prof.dr Živan Maksimović

12.25-12.50
Klinički značaj određivanja d-dimera    
Prof. dr Violeta Dopsaj

12.50-13.15
Primarna profilaksa tromboze dubokih vena u hirurgiji kuka i kolena    
Dr Tatjana Radovanović

13.15-13.40
Značaj hiperbarične oksigenacije u lečenju i rehabilitaciji perifernih vaskularnih oboljenja    
Dr Rade Kostić

13.40-14.05
Uloga fizijatra u prevenciji dijagnostici i lečenju periferne vaskularne bolesti    
Dr Dragica Rondović

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (broj: 153-02-3934/2012-01) pod rednim brojem A-1-1005/13 u januarskom akreditacionom roku 2013. godine i predavačima donosi po 3, a slušaocima po 2 poena.
Informacije u vezi prevoza autobusom potražiti na broj telefona 066 83 00 214.

05.03.2013.
Beograd

Predsednik Sekcije za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju SLD
Ass.mr.sci.med.dr Mirko Grajić