Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija bolesnika sa vaskularnim bolestima


Poštovane kolege,
Društvo fizioterapeuta Srbije,u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju “Gamzigrad”,  organizuje kurs sa temom:
"Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija bolesnika sa vaskularnim bolestima"

Kurs  je akreditovan od strane ZSS pod red.br.23  D-1-1208/12  za lekare, zdravstvene tehničare, medicinske sestre, fizio i radne terapeute; bodovan je kao eksterna edukacija i pasivnom slušaocu donoci 4 boda a predavačima 8 bodova. Skup će se održati 22.3.2013. godine u Gamzigradskoj banji.

PROGRAM:
* Prijava učesnika (10.30.-11.00.h) 

* Teme kursa:
Ultrazvučna dijagostika bolesti arterija i vena donjih ekstremiteta-odluka o načinu lečenja
Dr Dragica Rondović

Fizikalna terapija periferne vaskularne bolesti
Dr Žaklina Damnjanović

Značaj hiperbarične oksigenacije u lečenju vaskularnih bolesti
Dr Rade Kostić

Mesto hiperbarične oksigenacije u lečenju ulkus kruris
Dr sci.med. Danica Vujinović

* Pauza

Uloga terapeuta u prepoznavanju vaskularnih komplikacija kod bolesnika u toku rehabilitacije
Slavica Jović Rozman, viši fizioterapeut

Kineziterapija kod bolesnika sa oboljenjima perifernih krvnih sudova
Vesna Miletić, viši  fizioterapeut

Radna terapija kod bolesnika sa poremećajem periferne cirkulacije
Dragan Rajković, viši fizioterapeut

Kineziterapija kod pacijenata nakon amputacije donjeg ekstremiteta
Milica Dinić,  viši fizioterapeut

Neurovaskularna disfunkcija kod sudekove bolesti
Borislava Grnčarević, viši fizioterapeut

Toaleta arterijskih i venskih ulceracija donjih ekstremiteta
Vladan Dinić, medicinski tehničar

* Pauza

Radionica:

Značaj primene graduisane elastične bandaže kod akutnog i hroničnog venskog zastoja donjeg ekstremiteta
Dr Dragica Rondović

Praktičan prikaz:

Aplikacija elastičnog zavoja
Ivan Dinić,  strukovni  fizioterapeut

Aplikacija elastične  čarape
Zoran Đorđević, fizioterapeutski tehničar

Aplikacija četvoroslojne elasticne bandaže
Ivan Dinić, strukovni  fizioterapeut

Aplikacija specijalne kompresivne čarape za ulkus kruris
Zoran Đorđević, fizioterapeutski tehničar

* Koktel
   
STRUČNI ODBOR:
- Dr sci. Danica Vujinović
- Dr med. Dragica Rondović
- Dr med.Rade Kostić
- Dr med.Žaklina Damnjanović
- Dr med.Slaviša Kostić

ORGANIZACIONI ODBOR:
- Slavica Jović Rozman
- Vojislav Mladenović
- Milica Matić
- Dragan Rajković
- Milica Videnović
- Dragan Jeremić

Prijave se primaju do 20.03.2013. ili do popune mesta (100). Pisane prijave obavezno slati :
mail: fiziosrbija@yahoo.com;
fax: 011/656-4096;
poštom: ul. Nikolaja Gogolja 44, 11000 Beograd.

Kotizacija za članove DFS-a iznosi 1.000 RSD, a za sve ostale 2.000 RSD. Uplate vršiti, isključivo na tekući račun DFS-a: 255-0011970101000-42; svrha uplate: kurs  22. 03. 2013.                                                                                               
Na kurs obavezno poneti dokaz o izvršenoj uplati, koji ćete predati na pultu.
Sve Informacije možete dobiti na telefon:
011/656 - 4157   064/ 658-8045 (Jasmina Milošević, teh sekrtetar DFS-a)                                                                    
011/ 656 - 4096  064/ 658-8042 (Sanja Tomčić, teh sekrtetar DFS-a)

Beograd, 28.01.2013.

Ljiljana Katunac, predsednica DFS-a