Neki aspekti ehokardiografije, elektrostimulacije i prevencije u svakodnevnoj praksi


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 30. maja 2013. godine, četvrtak, u 12.00h u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Stručni sastanak u okviru udruženja:
“Neki aspekti ehokardiografije, elektrostimulacije i prevencije u svakodnevnoj praksi”

Organizator: Srpsko Lekarsko Društvo-Kardiološka sekcija SLD
Suorganizatori:
•    SLD Podružnica Zaječar, www.sldzajecar.org.rs.
•    Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info

Predavači:

  1. Prof. Dr Sc. medMirjana Krotin, Lekar, internista – kardiolog.  Redovni profesor na predmetu Interna medicina, nastavna baza Klinika za internu medicinu KBC “Bežanijska kosa“, Beograd
  2. Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać. Lekar, primarijus,specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka.Internistička ordinacija „Dr Bastać“; Zaječar.
  3. Dr Sc. med Dr Marija Zdravković, lekar internista-kardiolog, doktor medicinskih nauka . KBC Bežanijska kosa . Klinika za Internu medicinu, Kardiološki odsek . Beograd.
  4. Prim. mr sc. med. dr Vladimir Mitov. Lekar  Interna medicina; Magistar kardiologije. Pejsmeker centar,  Interno odeljenje, ZC Zaječar, Rasadnička bb
  5. Dr med Dragan Lović, specijalista internista-kardiolog  , Poliklinika  Intermedika, Niš
  6. Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijaka služba ZC Zaječar, Zaječar, Rasadnička bb

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
12.00-12.20 Ehokardiografska procena mitralnih mana  predavanje Prof. Dr Mirjana Krotin 
12.20-12.40 Ehokardiografska procena i praćenje aortnih mana  predavanje  Prim. Dr sci med dr Dušan Bastać 
12.40-12.50 Nove ehokardiografske tehnike  u proceni segmentne kontraktilnosti  u koronarnoj bolesti predavanje Dr Sci med Dr Marija Zdravković 
12.50-13.10 Pauza    
13.10-13.40 Iskustva  Pejsmejker centra u Zaječaru. Rezultati i prikazi slučajeva  predavanje Prim. mr sci. med. dr Vladimir Mitov
13.40-14.00 Da li dobro lečimo Hipertenziju? Rezultati  PAHIS studije predavanje Dr med Dragan Lović 
14.00-14.20 Prevencija, rano otkrivanje i lečenje faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih predavanje Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-562/2013-01. Datum: 01.03.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1072/12. red: 722
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Cena KME: besplatno

Trajanje nastave u satima: 2 sata

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300

Preuzmite prijavu…  

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 29.05.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570