Uključivanje dece i mladih sa kongenitalnim anomalijama u porodičnu i socijalnu sredinu

 


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 25. juna 2013. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja (SS2):
„Uključivanje dece i mladih sa kongenitalnim anomalijama u porodičnu i socijalnu sredinu”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. ZC Zaječar u Zaječaru

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13 h i 30 minuta-14 h i 10 min Kongenitalne anomalije predavanje Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar
14h i 10 min-14h i 20 min Pauza    
14h i 20 min-14h i 40 min Prikaz dece i mladih sa čestim kongenitalnim anomalija i rešavanje problema iz svakodnevnog  života rešavanje kliničkih problema Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: D-1-1432/13 (red 294)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Medicinske sestre i babice, Zdravstveni tehničari, Drugo (Logopedi, Defektolozi, Psiholozi, Vaspitači, Nastavno osoblje, Edukatori).
Cena KME: 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 24.06.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570