Savremena terapija tipa 2 dijabetesa


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 26. jun 2013 u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja
„Savremena terapija tipa 2 dijabetesa”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim mr. sci. med. dr Miodrag Đorđević, spec. interne medicine, magistar endokrinologije, ZC Zaječar, Internistička služba

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.20 Uvodni test    
13.20-13.40 Mogućnosti lečenja tipa 2 dijabetesa sa upoznavanjem o novim mogućnostima, glitazoni, inkretini predavanje Miodrag Đorđević 
13.40-14.00 Aktuelne preporuke EASD/ADA iz 2012. godine uz diskusiju o ranijim preporukama predavanje Miodrag Đorđević
14.00-14.20 Pauza    
14.20-15.20

Radionica ''Lečenje tipa 2 dijabetesa''
Vežbanje doziranja insulina i određivanja insulinskih šema na primerima realnih pacijenata

Vežbanje uz prikaz realnih bolesnika Miodrag Đorđević
15.20-15.40 Izlazni test    

 

Stručni sastanak je Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1817/13 (red 438)

Ciljna grupa: lekari.
Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat i 40 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 25.06.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570