Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak 27. juna 2013. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
"Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijaka služba ZC Zaječar, 19 0000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00-13.30 Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: hipertenzija predavanje Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 
13.30-13.40 Pauza    
13.40-14.20 Hipertenzija: prevencija, rano otkrivanje i lečenje  rešavanje kliničkih problema Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1800/13 (red 421)

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute.

Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 26.06.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570