Prolaps mitralne valvule – Nedoumice i kontraverze


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 18. septembra 2013. u 13 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Prolaps mitralne valvule – Nedoumice i kontraverze"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač:
Prim Dr Sc  Mr sc Dušan Bastać, internista , subspecijalista kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

Program kontinuirane edukacije:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00h-14.00h Prolaps mitralne valvule – Nedoumice i kontraverze predavanje Prim Dr Sc Dušan Bastać, internista kardiolog

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1816/13 (red 437)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je 300,00 dinara,
- za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat  
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.09.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570