Hemodinamski i elektrofiziološki efekti blokatora beta receptora


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 13. septembra 2013. u 14  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Hemodinamski i elektrofiziološki efekti blokatora beta receptora"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač:
Prof dr Dušan Đurić, načelnik za naučnoistraživački rad i balneoklimatologiju, Institut za rehabilitaciju Beograd; Integrisane akademske studije farmacije, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu;

Program kontinuirane edukacije:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
14.00h-15.00h HEMODINAMSKI I ELEKTROFIZIOLOŠKI EFEKTI BLOKATORA BETA RECEPTORA predavanje Prof dr Dušan Đurić

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2848/2013-01. Datum: 16.08.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2253/13 (red 224)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti.
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je besplatna,
- za ostale 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 12.09.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570