Clostridium difficile kolitis - da li ga sve češće srećemo i da li ga uvek prepoznamo


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 05. septembra 2013. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Clostridium difficile kolitis - da li ga sve češće srećemo i da li ga uvek prepoznamo"

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač:
Mr Sc med Dr med Zoran Joksimović, internista –gastroenterolog, Internistička ordinacija Joksimović, Bor

Program kontinuirane edukacije:

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13.00h-14.00h Clostridium difficile kolitis- da li ga sve češće srećemo  i da li ga uvek prepoznamo? predavanje Mr Sc med Dr med Zoran Joksimović internista – gastroenterolog

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2848/2013-01. Datum: 16.08.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2234/13 (red 204)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je 300,00 dinara,
- za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 04.09.2013. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570