Prevencija, dijagnostika i lečenje arterijske hipertenzije - Šta donose nove preporuke iz 2013 godine.

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 18. decembra 2013. u 13 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja: Prevencija, dijagnostika i lečenje arterijske hipertenzije - Šta donose nove preporuke iz 2013 godine."

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar (sld.podruznicazajecar@gmail.com)
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar,
Predavač:Prim Dr Sc  Mr sc Dušan Bastać, internista , subspecijalista kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.

Preuzmite prezentaciju

 


Program kontinuirane edukacije:

SatnicaTemaMetod Obuke*Predavač
13:00- 14:00

Prevencija , dijagnostika i lečenje arterijske hipertenzije –

Šta donose nove preporuke iz  2013 godine

predavanje

Prim Dr Sc Dušan Bastać,

internista kardiolog

14:00- 14:10 Pauza    
14:10- 15:10

Prevencija , dijagnostika i lečenje arterijske hipertenzije –

Šta donose nove preporuke iz  2013 godine

predavanje

Prim Dr Sc Dušan Bastać,

internista kardiolog

 Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-4068/2013-01. Datum: 15.11.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-3085/13 (red 327)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.Cena KME: - za članove SLD sastanak je 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 2 sata. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
PRIJAVE ZA UČEŠĆE SA OSNOVNIM PODACIMA (IME,PREZIME;BROJ LICENCE;STRUČNA SPREMA;RADNA ORGANIZACIJA; MESTO RADA  I BROJ MOBILNOG TELEFONA) MOLIMO VAS ŠALJITE DIREKTNO NA ADRESU:sld.podruznicazajecar@gmail.com (zbog radova na sajtu Podružnice). Članovi SLD PODRUŽNICA Zaječar mogu da dostave samo IME PREZIME I BROJ LICENCE)

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar. Dr Bratimirka Jelenković.
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570