Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: četvrti deo-ishrana

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da ce se u petak, 22. novembra 2013. u 13 casova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zajecaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:


„Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: četvrti deo-ishrana”


Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info


Predavac:
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijaka služba ZC Zajecar, 19 0000 Zaječar


Program kontinuirane edukacije:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00-13.30

FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO) KOD DECE I MLADIH: ISHRANA

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

13.30-13.40

Pauza

   

13.40-14.20

DIJETA KAO TERAPIJA FAKTORA RIZIKA ZA KVO KOD DECE I MLADIH:PRAKTIČNI ASPEKTI

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2848/2013-01. Datum: 16.08.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2235/13 (red 205)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre
Cena KME:
- za članove SLD sastanak je 300,00 dinara,
- za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta 
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300


Preuzmite prijavu

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 21.11.2013. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570