Praktični pedijatrijski problemi

            SastanakPedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva se održava 19. oktobra 2013. godine u Zaječaru (amfiteatar Zdravstvenog centra) sa početkom u 11.30 časova.

 

      Dnevni red:

  1. Prof. dr Saša Živić, Klinika za dečje interne bolesti, KC Niš

Praktičan pristup detetu niskog rasta (15 min.)

  1. Prof. dr Anđelka Anđelković, Pedijatrijska klinika KC Kragujevac

Mycoplasma pneumonia  (15 min.)

            Diskusija

Kafe pauza (15 min.)

  1. Prim. dr sci Dragoslav Maksimović, KBC  Zvezdara, Dečja bolnica

     „Dr Olga Dedijer“

Neracionalna primena antibiotika kod dece – uzroci i posledice  (15 min.)

  1. Prim. mr sci dr Bratimirka Jelenković,Zdravstveni centar Zaječar

Prevremeni pubertet (15 min.)

     Diskusija

      Koktel

 

            Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem

            А-1-2264/13. Sertifikate besplatno dobijaju članovi na adresu ustanove gde rade,
            ostali plaćaju 1000,000 din prilikom preuzimanja sertifikata.

           Autobuski prevoz Beograda-Zaječar i Vranje-Zaječar i nazad je obezbeđen. Polazak iz Beograda u 8.00 ispred hotela »Slavija«. Polazak iz Vranja  u 7.00 sati ispred gradske crkve, u 07.30 preuzimanje dela grupe kod benzinske pumpe u Vladičinom Hanu i u 08.15 kod hotela “Beograd” u  Leskovcu. U 09 sati kompletiranje grupe kod tvrđave u Nišu i odlazak za Zaječar.  Po završetku oficijalnog dela susreta, odlazak iz Zaječara. Povratak u Vranje do 22 sata.

           Sa srdačnim pozdravima,

                                                                        Predsedništvo Pedijatrijske sekcije

Beograd, 10. oktobar 2013. god