Endovenska termalna ablacija superficijalnog venskog refluksa donjih ekstremiteta primenom diodnog lasera 1470 nm i radijalnog fibera

Postovani,

Obavestavamo Vas  da ce se u petak, 25.10.2013.g. u Amfiteatru Doma Zdravlja Zajecar odrzati Strucni sastanak  na temu:

„Endovenska termalna ablacija superficijalnog venskog refluksa donjih ekstremiteta primenom diodnog lasera 1470 nm i radijalnog fibera“

 

Organizator: Specijalisticka pneumoftizioloska ordinacija„Dr Jaric“ Novi Sad Bulevar Oslobodjenja 68c

Predavac: dr Petar Dragic i/ili dr Jelica Malesev

Program kontinuirane edukacije:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavac

13.30-15.00

Endovenska termalna ablacija superficijalnog venskog refluksa donjih ekstremiteta primenom diodnog lasera 1470 nm i radijalnog fibera

predavanje

Dr Petar Dragic i/ili

Dr Jelica Malesev

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS  broj: 153-02-3934/2012-01.

Dana: 1.03.2013.g.

Evidencioni broj:  A-1-527/13 (red.br. 396)

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavac 3 boda

Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari,  medicinske sestre i zdravstveni tehničari.

Cena KME: Besplatno za sve slusaoce

Trajanje nastave u satima: 1,5 sat