Hromozomopatije

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak 13. marta 2014. u 13  časova i 30 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja: Hromozomopatije

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim. dr Bojana Cokić,  pedijatar. ZC Zaječar u Zaječaru

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13 h i 30 min-14 h i 10 min

HROMOZOMOPATIJE

predavanje

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

14h i 10 min-14h i 20 min-

Pauza

   

14h i 20 min-14h i 40 min-

Prikaz dece i mladih sa čestim HROMOZOMOPATIJAMA

rešavanje kliničkih problema

Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-535/2014-01. Datum: 03.03.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-962/14 (red 631)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.

Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat i 30 minuta.
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 12.03.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570