Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja(KVO) kod dece i mladih - peti deo -pozitivna porodična anamneza

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 18. marta 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja(KVO) kod dece i mladih - peti deo -pozitivna porodična anamneza

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13.00-13.30

FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO) KOD DECE I MLADIH: POZITIVNA PORODIČNA ANAMNEZA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO)

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

13.30-13.40

Pauza

   

13.40-14.20

PORODIČNA ANAMNEZA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO):PRAKTIČNI ASPEKTI

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-535/2014-01. Datum: 03.03.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-963/14 (red 632)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.

Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.03.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570