Subklinička oštećenja bubrega u hipertenziji- mikroalbuminurija i procena pada glomerularne filtracije

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu 26. marta 2014 u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
Subklinička oštećenja bubrega u hipertentiji- mikroalbuminurija i procena pada glomerularne filtracije

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač:Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać, internista –kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00- 13:45

Subklinička oštećenja bubrega u hipertenziji-mikroalbuminurija i  procena pada glomerularne filtracije

 

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

13:45- 13:55

PAUZA

 

 

13:55- 14:40

Subklinička oštećenja bubrega u hipertenziji-mikroalbuminurija i  procena pada glomerularne filtracije

 

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-535/2014-01. Datum: 03.03.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-923/14 (red 610)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre.

Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”).
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 30 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 25.03.2014. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570