Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 10. aprila 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
"Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Drugi deo-hipertenzija"

***SS je prvi put održan u četvrtak 27. juna 2013.godine

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijaka služba ZC Zaječar, 19 0000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00-13.30

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: hipertenzija

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković 

13.30-13.40

Pauza

 

 

13.40-14.20

Hipertenzija: prevencija, rano otkrivanje i lečenje

 rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1800/13 (red 421).  Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute.
Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta.  Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 09.04.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570