Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze u svakodnevnoj praksi

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 15. aprila 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze u svakodnevnoj praksi"

***SS je prvi put održan u četvrtak, 13. juna 2013.godine

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim Dr Sc internista-subspecijalista kardiolog Dušan Bastać, Internistička ordinacija Dr Bastać , Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00h-14.00h

Rano otkrivanje subkliničke ateroskleroze u svakodnevnoj praksi

predavanje

Prim Dr Sc Dušan Bastać, internista kardiolog

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1819/13 (red 440)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Na osnovu ciljeva i sažetka akreditovano za lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)

Trajanje nastave u satima: 1 sat

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 14.04.2014. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570