Stabilna koronarna bolest-šta novo donosi evropski vodič 2013

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u subotu 12. aprila 2014. godine u 09 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Domaći kurs prve kategorije:


"STABILNA KORONARNA BOLEST-ŠTA NOVO DONOSI EVROPSKI VODIČ 2013 "

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori:

Udruženje “Privatni lekari Srbije” .

Zdravstveni centar Zaječar.

 Kardiološka sekcija SLD

Predavači:

1.Prof Dr Sc Višeslav  Hadži-Tanović, doktor medicinskih nauka primarijus, specijalista internista-kardiolog , Spec.inter.kard.ord.“Dr Hadži-Tanović”,Beograd.

 2. Dr Sc Dr Med Dušan Bastać, lekar, primarijus, specijalista internista-kardiolog, magistar i doktor medicinskih nauka, Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar.

3.Mr Sc Dr Med  Ljupčo Mangovski , lekar,  specijalista internista-kardiolog, magistar  medicinskih nauka , Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Milana Tepića br 1, Beograd

4. Mr Sc Dr Med  Vladimir Mitov, lekar, primarijus, specijalista internista,  magistar  medicinskih nauka ,  Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, kardiologija, pacemaker kabinet

5. Mr Sc Dr Med  Zoran Joksimović,  lekar,  specijalista internista,  magistar  medicinskih nauka-gastroenterologija , Internistička otrdinacija Jomksimović, Bor

6.Dr med Aleksandar Jolić, lekar,  specijalista internista,  Zdravstveni Centar Zaječar, Interno odeljenje, kardiologija, pacemaker kabinet

 

Domaći kurs prve kategorije je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-535/2014-01. Datum: 03.03.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-933/14 (red 209). Na osnovu ove odluke učesnik KURSA dobija 6 boda, predavač 12 boda.

Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute,medicinske sestre.

Cena KME: za članove SLD 800,00 dinara, za ostale 1 800,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”).

 

Trajanje nastave u satima: 6 sati i 10 minuta učenja.

 

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300.

 

Prijava za kurs: sld.podruznicazajecar@gmail.com .zaključno sa 11.04.2014. godine u 22 h.

 Preuzmite prijavu...

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva.

 Predsednik Podružnice Zaječar. Dr Bratimirka Jelenković.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9,00-9,30

Rešavanje ulaznog testa

 

 

9,30-10,00

Dijagnoza angine pektoris  i diferencijalna dijagnoza  bola u grudima

predavanje

Mr Sc Dr med Zoran Joksimović

10,00-10,40

Novi aspekti dijagnostičke  i prognostičke  procene stabilne koronarne  bolesti- revidirani dijagnostički i prognostički algoritmi  u   3 koraka.

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

10:40-11:20

Test fizičkim opterećenjem i stres perfuziona scintigrafija u stratifikaciji rizika  bolesnika sa stabilnom angonom pektoris 

predavanje

Prim Mr Sc Dr med Vladimir Mitov

11:20-11:40

Test fizičkim opterećenjem i stres perfuziona scintigrafija u stratifikaciji rizika  bolesnika sa stabilnom angonom pektoris 

Prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prim Mr Sc Dr med Vladimir Mitov

11:40-11:55

Kafe pauza

 

 

11:55-12:25

Skenerska (MSCT) koronarografija i magnetna rezonaca u Dijagnozi  stabilne koronarne  bolesti

predavanje

Dr med Aleksandar Jolić

12:25-12:55

Invazivna koronarografija -Koronarna anatomija u stratifikaciji rizika  pacijenata sa SAP

predavanje

Mr Sc Dr  med Ljupčo Mangovski

12:55-13:25

Prevencija  i nefarmakološko lečenje stabilne  koronarne bolesti

predavanje

Prof Dr Višeslav Hadži-Tanović

13:25-13:55

Prevencija  i nefarmakološko lečenje stabilne  koronarne bolesti

Prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prof Dr Višeslav Hadži-Tanović

13:55-14:30

Pauza za odmor,koktel i druženje

 

 

14:30-15:10

Farmakološka terapija stabilne koronarne bolesti –u fokusu  podgrupe  s terapijskim izazovom

predavanje

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

15.10-15.30

Farmakološka terapija stabilne koronarne bolesti- u fokusu   podgrupe  s terapijskim izazovom

Prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać

15.30-16:10

Revaskularizacija miokarda u stabilnoj koronarnoj bolesti

predavanje

Mr Sc Dr  med Ljupčo Mangovski

16:10-16:30

Revaskularizacija miokarda u stabilnoj koronarnoj bolesti

Prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Mr Sc Dr  med Ljupčo Mangovski

16:30-17.00

Rešavanje izlaznog  testa

 

 

***Napomena: polaznici KME su u obavezi da reše “ulazni” i “Izlazni” test i evaluacioni list