Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Prvi deo-dislipidemije

POŠTOVANI !
Molimo Vas da uvažite naše razloge da se stručni sastanak UMESTO NAJAVE ZA PETAK 25. april 2014. u 13  časova, ODRŽI U PONEDELJAK 28.04.2014. godine u 13  časova u amfiteatru DZ Zaječar .

 

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak, 28. aprila 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
"Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: Prvi deo-dislipidemije "

***SS je prvi put održan u UTORAK 18 juna 2013. godine u 13 časova

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar, www.zczajecar.info
Predavač: Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijaka služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00-13.30

FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA (KVO) KOD DECE I MLADIH: DISLIPIDEMIJE

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

13.30-13.40

Pauza

 

 

13.40-14.20

DISLIPIDEMIJE: PREVENCIJA, RANO OTKRIVANjE I LEČENjE

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1827/2013-01. Datum: 13.05.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-1801/13 (red 422).  Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute.
Cena KME: za članove SLD 300,00 dinara, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta.  Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 27.04.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570