Organi Podružnice


Organi podružnice

Članovi Predsedništva Srpskog lekarskog društva-Podružnica Zaječar od novembra 2011. godine

 1. Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać, internista, subspecijalista kardiolog
 2. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, internista, subspecijalista endokrinolog
 3. Prim dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstva
 4. Prim. mr sci. med. dr Željka Aleksić, specijalista nuklearne medicine, magistar endokrinologije
 5. Mr sci. med. dr Predrag Marušić, epidemilog, magistar epidemiologije
 6. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov, internista, magistrar kardiologije
 7. Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković, pedijatar subspecijalista endokrinolog
 8. Dr Emil Vlajić neuropsihijatar, subspecijalista epileptolog
 9. Dr Žaklina Damnjanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 10. Dr Aleksandar Petrović, specijalista infektolog
 11. Dr Zoran Jelenković, specijalista urologije
 12. Prim dr Vesna Petković, subspecijalista stomatološke protetike

 

Članovi Predsedništva SLD Podružnica Zaječar izmene od 15.11.2013. godine

 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16  19 000 Zaječar
 • Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar, Rasadnička bb;  Dečije odeljenje
 • Prim. Dr sci. med. dr  Željka Aleksić Nuklearna medicina ZC Zaječar, Rasadnička bb,Služba za nuklearnu medicinu
 • Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
 • Prim. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ "Timok"  Sremska 13,  Zaječar 19 000
 • Dr Emil Vlajić, neuropsihijatar, subspecijalistaepiletolog. Neurologija. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
 • Dr Zoran Jelenković, urolog, Republički fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zaječar, Zaječar.
 • Prim. dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zaječar, Rasadnička bb.
 • Prim. dr Vesna Petković, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, 19 000, zaječar
 • Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
 • ­Dr Jovica Pavlović ,specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja. (Od. 15.11.2013. godine umestio Dr Žakline Damjanović)

 

Predsednik Podružnice Zaječar:

Prim. mr sc. med dr Bratimirka Jelenković, specijalista pedijatrije, subspecijalista i magistar endokrinologije
Adresa: Ul Rasadnička bb, 19 000 Zaječar
Kontakt telefon: 062 80 39 570 e-mail: bratimirkajelenkovic@gmail.com


Sekretar Podružnice Zaječar:

Prim. mr sci. med. dr Željka Aleksić, specijalista nuklearne medicine, magistar endokrinologije
Adresa: Ul Rasadnička bb, 19 000 Zaječar
kontakt telefon: posao 019/425 811, lok 300


Blagajnik Podružnice Zaječar:

Prim dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstva
Adresa: Ul Rasadnička bb, 19 000 Zaječar


Predstavnik-DELEGAT u Srpskom lekarskom društvu

Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, Magistar endokrinologije, Interna medicina Interno odeljenje, ZC Zaječar, Rasadnička bb,

 

 

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK (podaci od novembra 2011. godine) 


Glavni i odgovorni urednik:
- dr Emil Vlajić
Pomoćnici glavnog i odgovornog urednika
- mr sci med dr Željka Aleksić
- dr Miljan Jović

Adresa redakcije:
Timočki medicinski glasnik Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija

E-mail: tmglasnik@gmail.com
Web: www.tmg.org.rs


Časopis izlazi četiri puta godišnje.


TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK (podaci od 16.09.2013. godine)


Na Sastanaku: 16.09.2013. godine članova Predsednistva SLD Podruznica Zajecar usvojene su Kadrovske promena u uredništvu TMG:

ODGOVORNI UREDNIK dr Emil Vlajić
GLAVNI  UREDNIK Prim dr sci.med.Željka Aleksić
POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA dr Miljan Jović
TEHNIČKI UREDNIK dr Saška Manić
ČLANOVI UREĐIVAČKOG ODBORA
Dr scimed.SlaĎana AnĎelić
Doc.dr Goran Bjelaković
Prof.dr Vidojko ĐorĎević
Prof.dr Slobodan Ilić
Doc.dr Vladimir Jakovljević
Prof.dr Biljana Kocić
Prof.dr Zoran Krstić
Prof.dr Lazar Lepšanović
Prof.dr Branko Lović
Prof.dr Dragan Micić
Prof.dr Nebojša Paunković
Prof.dr Žarko Ranković
Doc.dr Bojana Stamenković
Mr.sci.med.Vesna Živojinović


LEKTORI
Srpski jezik:Dejan Milutinović,profesor
Engleski jezik: Nataša Aranđelović, profesor


VLASNIK I IZDAVAČ
Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar
web adresa: www.sldzajecar.org.rs


ADRESA REDAKCIJE:

Timočki medicinski glasnik Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb
19000 Zaječar


ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE (E-MAIL) tmglasnik@gmail.com
WEB ADRESA www.tmg.org.rs
TEKUĆI RAČUN

(Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar)205-167929-22
ŠTAMPA
Spasa, Knjaževac
TIRAŽ
500 primeraka
Časopis izlazi četiri puta godišnje.


Mišljenjem Republičkog sekretarijata za kulturu broj 413-982/76-02a od 5.novembra 1976.godine da je publikacija iz oblasti stručne literature, oslobađa se plaćanja poreza na promet


Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 ISSN 0350-2899 = Timočki medicinski glasnik
COBISS.SR-ID 5508610