Atrijalna fibrilacija-Terapija aritmije i prevencija tromboembolijskih komplikacija

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se u subotu 10. maja 2014. godine u 08 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Domaći kurs prve kategorije:


" Atrijalna fibrilacija-Terapija aritmije i prevencija tromboembolijskih komplikacija "

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori:

Zdravstveni centar Zaječar.

Kardiološka sekcija SLD

Sponzor edukacije:

Bayer HealthCare Logo

Predavači:

  1. Prim mr sc med dr Vladimir Mitov, Odeljenje invazivne dijagnostike i elektrostimulacije srca, OB Zaječar.
  2. Prim dr sc med dr Dušan Bastać, Internistička odrinacija „Dr Bastać“ u Zaječaru.
  3. Ass mr sc med dr Nebojša Mujović, Odeljenje za elektrofiziologiju srca, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd.
  4. Ass dr sc med dr Tomislav Kostić, Pejsmejker centar, Klinika za kardiologiju, Klinički centr Niš.
  5. Dr Nenad Božinović, Odeljenje invazivne dijagnostike, Klinika za kardiologiju, Klinički centr Niš.
  6. Dr Aleksandar Jolić, Odeljenje invazivne dijagnostike i elektrostimulacije srca, OB Zaječar.

 

 

Domaći kurs prve kategorije je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-535/2014-01. Datum: 03.03.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-932/14 (red 208). Na osnovu ove odluke učesnik KURSA dobija 6 boda, predavač 11 boda.

Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, stomatolozi, farmaceute

Cena KME: za članove SLD 800,00 dinara, za ostale 1 800,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”).

Trajanje nastave u satima: 6,30  sati učenja i  60 minuta provera znanja ( ne ulazi u sate učenja). Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250.

 Preuzmite prijavu...

Prijava za kurs: sld.podruznicazajecar@gmail.com .zaključno sa 08.05.2014. godine u 22 h.

 

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva.

Predsednik Podružnice Zaječar. Dr Bratimirka Jelenković.

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

8,00-8,30

Rešavanje ulaznog testa

 

 

8,30-9,00

Atrijalna fibrilacija- najčešća aritmija današnjice

predavanje

Prim mr sc med dr Vladimir Mitov

9,00-9,40

Terapija atrijalne fibrilacije-kontrola ritma

predavanje

Prim mr sc med dr Vladimir Mitov

9,40-10,00

Terapija atrijalne fibrilacije-kontrola ritma

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prim mr sc med dr Vladimir Mitov

10,00-10,10

Pauza

 

 

10, 10-10,50

Terapija atrijalne fibrilacije-kontrola frekvence

predavanje

Prim dr sc med dr Dušan Bastać

10,50-11,10

Terapija atrijalne fibrilacije-kontrola frekvence

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prim dr sc med dr Dušan Bastać

11,10-11,50

Terapija atrijalne fibrilacije-kateterska ablacija

predavanje

Ass mr sc med dr Nebojša Mujović

11,50-12,10

Terapija atrijalne fibrilacije-kateterska ablacija

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Ass mr sc med dr Nebojša Mujović

12,10-12,20

Pauza

 

 

12,20-13,00

Terapija atrijalne fibrilacije-antibradikardna i resinhronizaciona pejsmejker terapija

predavanje

Ass dr sc med dr Tomislav Kostić

13,00-13,20

Terapija atrijalne fibrilacije-antibradikardna i resinhronizaciona pejsmejker terapija

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Ass dr sc med dr Tomislav Kostić

13,20-14,00

Pauza

 

 

14,00-14,40

Prevencija tromboembolijskih komplikacija – Oralna antikoagulantna terapija

predavanje

Dr Nenad Božinović

14,40-15,00

Prevencija tromboembolijskih komplikacija – Oralna antikoagulantna terapija

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Dr Nenad Božinović

15,00-15,40

Prevencija tromboembolijskih komplikacija – Novi oralni antikoagulantni lekovi

predavanje

Dr Aleksandar Jolić

15,40-16,00

Prevencija tromboembolijskih komplikacija – Novi oralni antikoagulantni lekovi

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Dr Aleksandar Jolić

16,00-16,30

Rešavanje izlaznog testa

 

 

***Napomena: polaznici KME su u obavezi da reše “ulazni” i “Izlazni” test i popune evaluacioni list.