Dva stručna sastanka 29.05.2014.

POŠTOVANI
Obaveštavamo Vas da će se u istom danu (29.05.2014. godine –ČETVRTAK) održati u amfiteatru DZ Zaječar DVA stručna sastanka sa početkom u 18 časova.

PRVI Stručni sastanak:

 “Nesteroidni antiinflamatorni lekovi:bezbednost primene”

DRUGI Stručni sastanak:

“Oštećenja jetre uzrokovana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima”.

 


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 29. maja 2014. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:


Nesteroidni antiinflamatorni lekovi:bezbednost primene”

 

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo. Branka Krsmanovića 3/9/3, 11000 Beograd.
Suorganizator:- SLD - Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar
Predavač: Prof. dr Nenad Ugrešić, Institut za farmakologiju, Farmaceutski fakultet, Beograd.

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18.00-19.00

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi:bezbednost primene

predavanje

Prof. dr Nenad Ugrešić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-4068/2013-01. Datum: 15.11.2013. godine. Evidencioni broj: B-403/13. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute,stomatologe. Cena KME: BESPLATNO. Trajanje nastave u satima: 1 sat. 


Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 28.05.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 


 

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 29. maja 2014. u 19  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:


”Oštećenja jetre uzrokovana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima”

 

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo. Branka Krsmanovića 3/9/3, 11000 Beograd.
Suorganizator:- SLD - Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar
Predavač: Prof. dr Darko Nožić, Klinika za infektivne i tropske bolesti, VMA.

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

19.00-20.00

Oštećenja jetre uzrokovana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima

predavanje

Prof. dr Darko Nožić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-4068/2013-01. Datum: 15.11.2013. godine. Evidencioni broj: A-1-2997/13. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Ciljna grupa: Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute,stomatologe.

Cena KME: BESPLATNO. Trajanje nastave u satima: 1 sat. 


Preuzmite prijavu…

 

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 28.05.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570