Individualizacija terapijskog tretmana u transfuzijskoj medicini

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak 05. juna 2014. godine u 11 časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Domaći kurs druge kategorije:

" Individualizacija terapijskog tretmana u transfuzijskoj medicini "

 

Organizator: Udruženje anestezista,reanimatora i transfuzista Srbije.

 Suorganizatori: SLD Podružnica Zaječar. Zdravstveni centar Zaječar.

Predavači:

  1. Prof. dr Gradimir Bogdanović,
  2. Mr sc. med. Branko Čalija,
  3. N sar. dr sc. med. Mirjana Kovač,
  4. Dr Lidija Mijović
  5. Dr Branislava Vasiljević
  6. Dr sc. med.Snežana Jovanović Srzentić
  7. Mr sc. med. Milica Jovičić
  8. Mr sc. med.  Branko Čalija

 

Domaći kurs druge kategorije je akreditovan odlukom ZSS:  : 153-02-1979/2014-01. Datum: 19.05.2014. godine. Evidencioni broj: D-1-1015/14 (red 67). Na osnovu ove odluke učesnik KURSA dobija 4 boda, predavač 8 boda.

Ciljna grupa: Akreditovano za Lekare, Stomatologe, Farmaceute,Biohemičare,Medicinske sestre,Zdravstvene tehničare.

Cena KME: Besplatno. Trajanje nastave u satima: 6,20  sati učenja.

 

Preuzmite prijavu...

 

O načinu prijavljivanja bićete naknadno obavešteni (sajt: http://www.sldzajecar.org.rs).Kontakt: Dr Dragan Glišić,specijalista transfuziolog,Služba transfuzije,ZC Zaječar (061/2803464). 

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva.Predsednik Podružnice Zaječar. Dr Bratimirka Jelenković.Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Тема

Metod obuke*

Predavač

11.00-11.20

Uvod, predstavljanje i ulazni test znanja

   

11.20-12.05

Principi savremene transuziološke terapije - usklađenost sa savremenim preporukama

Predavanje

Prof. dr Gradimir Bogdanović

12.05-12.50

Metoda  “point of care“ perioperativnog monitoringa hemostaze i krvarenja

Predavanje iprikaz slučajeva

Mr sc. med. Branko Čalija

12.50-13.35

Antitrombozna terapija – značaj  individualizacije u terapijskom tretmanu   metoda

Predavanje iprikaz slučajeva 

N sar. dr sc. med. Mirjana Kovač

13.35-14.05

Indikacije za primenu trombocita- sa posebnim osvrtom na problem refrakternosti na transfuziju trombocita

Predavanje

Dr Lidija Mijović

14.05-14.30

Pauza

   

14.30-15.15

Indikacije za primenu eritrocita,  sveže smrznute plazme i krioprecipitata

Predavanje

Dr Branislava Vasiljević

15.15-16.00

Registardavalacaretkihkrvnihgrupa-značajzatransfuziološkuslužbu

Predavanje

Dr sc. med.Snežana Jovanović Srzentić

16.00-16.45

Značajtestiranjavirusnihmarkeratransfuzijomprenosivihbolesti

Predavanje

Mr sc. med. Milica Jovičić

 16.45-17.15

Prezentacija aparata koji se koriste u svremenom perioperativnom monitoringu.Multiplate, Rotem,

Demonstracija rada na  aparatima (vežbe)

Mr sc. med.  Branko Čalija

 17.15-17.45

Izlazni test i evaluacija kursa