Diuretici - mehanizam dejstva

„Diuretici - mehanizam dejstva ”

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 12. juna 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„Diuretici - mehanizam dejstva ”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar.Suorganizator:- Zdravstveni centar Zaječar

Predavač: Prof dr Dušan Đurić, načelnik za naučnoistraživački rad i balneoklimatologiju, Institut za rehabilitaciju Beograd; Integrisane akademske studije farmacije, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.00-13.30

„Diuretici - mehanizam dejstva ”

predavanje

Prof.dr Dušan Đurić

13.30-13.45

Pauza

   

13.45-14.15

„Diuretici - mehanizam dejstva ”

predavanje

Prof.dr Dušan Đurić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 19.05.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-1504/13 (red 257).  Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda. Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceutski tehničari
Cena KME: za članove SLD BESPLATNO, za ostale 600,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 1 sat.  Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220


Preuzmite prijavu…

 

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 11.06.2014. godine u 20 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570