Inflamatorne bolesti creva - ciljevi lečenja i terapijske opcije

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u petak, 26. septembra 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja

u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ Inflamatorne bolesti creva - ciljevi lečenja i terapijske opcije”

Organizator: Udruženje za hronične crevne inflamatorne bolesti Srbije. Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd

Suorganizator: SLD - Podružnica Zaječar.  Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač Prof. dr Dragomir Damjanov, KC Vojvodine

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13.00-14.00

Inflamatorne bolesti creva - ciljevi lečenja i terapijske opcije

predavanje

Prof. dr Dragomir Damjanov

14.00-14.10

     

14.10-15.10

Inflamatorne bolesti creva - ciljevi lečenja i terapijske opcije

predavanje

Prof. dr Dragomir Damjanov

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 19.05.20142014. godine. Evidencioni broj: А-1-1189/14 (red 92)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari,
Cena KME: za sve učesnike  BESPLATNO
Trajanje nastave u satima: 2 sata.

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 25.09.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570