STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u utorak 25. novembra 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati Stručni sastanak u okviru udruženja:
STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori: Zdravstveni centar Zaječar, Kardiološka sekcija SLD, Udruženje “Privatni lekari Srbije”

Predavač: Prim. Dr Sc  Dr Med Dušan Bastać, internista –kardiolog , Internistička ordinacija Dr Bastać, Zaječar

 

Član Evropskog Kardiološkog udruženja od 1996, Član Evropskog  udruženja za Hipertenziju, 2010. Član Udruženja Kardiologa  Srbije, Član Udružernja za Hipertenziju Srbije. Član predsedništva Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004 godine. Regionalni koordinator za istočnu Srbiju Udruženja za hipertenziju Srbije od 2010 godine. Evropski specijalista za hipertenziju 2011

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00-14:00

STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013

predavanje

 

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspec. kardiolog

14:00-14:15

pauza

 

 

14:15-15:15

STABILNA KORONARNA BOLEST DIJAGNOSTIKA I LEČENJE PREMA PREPORUKAMA IZ 2013

rešavanje kliničkih problema

 

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspec. kardiolog

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-3751/2014-01. Datum: 17.11.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2774/14 (red 286)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Na osnovu ciljeva i sažetka akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute i stomatologe.
Cena KME: za članove SLD - BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 2 sata 
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com  zaključno sa 24.11.2014. godine u 20 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com 
Telefon: 062/80-39-570