45 godina nuklearne medicine u Zaječaru

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u petak 28. novembra 2014. u 12  časova  i 15 minuta u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati kurs :
„45 godina nuklearne medicine u Zaječaru”

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizatori: Zdravstveni centar Zaječar,Sekcija za  nuklearnu medicinu SLD

Predavači:

1. Prof. dr Slobodan Ilić,.Redvovni profesor.Medicinski fakultet Niš.Katedra za nuklearnu medicinu. Uža naučna oblast: nuklearna medicina. TEMA: ZNAČAJ RADIONUKLIDNIH METODA U PROCENI FUNKCIJE TRANSPLANTIRANOG BUBREGA

2. Prof dr Nebojša Paunković, Poliklinika „Paunković“, Zaječar.Redovni profesor. Uža naučna oblast: endokrinologija TEMA:PRIMENA „KONVENCIONALNIH“ RADIOIZOTOPA I „KONVENCIONALNIH“ MERNIH UREĐAJA

3. Prof. dr Džejn Paunković, Fakultet za menadžment, Zaječar Redovni profesor.Uža naučna oblast: Biohemija, endokrinologija. TEMA: NUKLEARNA MEDICINA „IN VITRO“

4. Prim dr sci. med. Željka Aleksić, Služba za nuklearnu medicinu, ZdravstvenicentarZaječar. Uža naučna oblast:tiroidologija. TEMA:ULOGA IN VIVO DIJAGNOSTIČKIH METODA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI TIPA AMIODARONOM INDUKOVANE TIROTIKSIKOZE

 

Program kursa:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

12:15-12:45

Uvodna reč i pozdrav polaznicima edukacije. Kratak istorijat rada službe NUKLEARNE MEDICINE u Zaječaru

 

Dr Kosta Nikolić i Prof dr Nebojša Paunković

12:45-13:00

„Ulazni test“ provere znanja

 

 

13:00-13:40

PRIMENA „KONVENCIONALNIH“ RADIOIZOTOPA I „KONVENCIONALNIH“ MERNIH UREĐAJA

predavanje

Prof dr Nebojša Paunković

13:40-14:10

NUKLEARNA MEDICINA IN VITRO

predavanje

Prof. dr Džejn Paunković

14:10-14:30

NUKLEARNA MEDICINA IN VITRO

primeri  iz kliničke prakse

Prof. dr Džejn Paunković

14:30-14:40

Kratka pauza

 

 

14:40-15:10

ZNAČAJ RADIONUKLIDNIH METODA U PROCENI FUNKCIJE TRANSPLANTIRANOG BUBREGA

predavanje

Prof. dr Slobodan Ilić

15:10-15:30

ZNAČAJ RADIONUKLIDNIH METODA U PROCENI FUNKCIJE TRANSPLANTIRANOG BUBREGA

primeri iz kliničke prakse

Prof. dr Slobodan Ilić

15:30-15:50

ULOGA IN VIVODIJAGNOSTIČKIH METODA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI TIPA AMIODARONOM INDUKOVANE TIROTIKSIKOZE

predavanje

Prim dr sci. med. Željka Aleksić

15:50-16:20

ULOGA IN VIVODIJAGNOSTIČKIH METODA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI TIPA AMIODARONOM INDUKOVANE TIROTIKSIKOZE

primeri iz kliničke prakse

Prim dr sci. med. Željka Aleksić

16:20

„Izlazni test“ provere znanja

 

 

 

Kurs  je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-3751/2014-01. Datum: 17.11.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2616/14 (red 171).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 4 boda.
Akreditovano za lekare, biohemičare, farmaceute,stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Cena KME: za članove SLD - BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 3 sata  i 10 minuta.


Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com  zaključno sa 27.11.2014. godine u 20 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com 
Telefon: 062/80-39-570