Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba.deo prvi: epidemiologija.dijagnoza.lečenje i praćenje

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 23. decembar 2014. u 11  časova u sali BIOSKOPA u Negotinu, održati dva Stručna sastanka u okviru udruženja:

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar. SLD Podružnica Negotin.

 Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar,

PRVI Stručni sastanak:

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA.DEO PRVI: EPIDEMIOLOGIJA.DIJAGNOZA.LEČENJE I PRAĆENJE”

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

11.00-11.40

 DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO PRVI: EPIDEMIOLOGIJA.DIJAGNOZA.LEČENJE I PRAĆENJE

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

11.40-12.00

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO PRVI: EPIDEMIOLOGIJA.DIJAGNOZA.LEČENJE I PRAĆENJE

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:

Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine.

Evidencioni broj: A-1-2168/14 (red 278).

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi Prosvetni radnici.

Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).

Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

Preuzmite prijavu…