Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo drugi: akutne i hronične komplikacije. prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

 

Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

12.10-12.50

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

12.50-13.10

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

 

 

 

 

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:

Broj: 153-02-1979/2014-01.

Datum: 18.08.2014. godine.

Evidencioni broj: A-1-2169/14 (red 279).

Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi Prosvetni radnici.

Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).

Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

 

Preuzmite prijavu…

 

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 22.12.2014. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570