Pojedini psihosocijalni aspekti kod gojazne dece i mladih

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u utorak, 10. marta 2015. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
POJEDINI PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KOD GOJAZNE DECE I MLADIH

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13.00-13.30

POJEDINI PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KOD GOJAZNE DECE I MLADIH

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

13.30-13.40

pauza

 

 

13.40-14.10

POJEDINI PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KOD GOJAZNE DECE I MLADIH

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 13.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1002/15 (red 598)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi,Prosvetni radnici.
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 09.03.2015. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570