Nadrilekarstvo u timočkoj krajini - paralelna medicinska praksa ili civilizacijska zabluda

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 12. marta 2015. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
NADRILEKARSTVO U TIMOČKOJ KRAJINI  - PARALELNA MEDICINSKA PRAKSA ILI CIVILIZACIJSKA ZABLUDA

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Rajačka škola zdravlja
Predavač: Dr sci med Petar Paunović, učitelj zdravlja

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00- 13:30

NADRILEKARSTVO U TIMOČKOJ KRAJINI  - PARALELNA MEDICINSKA PRAKSA ILI CIVILIZACIJSKA ZABLUDA

Predavanje

Dr sci med Petar Paunović, učitelj zdravlja

13:30- 13:40

PAUZA

 

 

13:40- 14:20

NADRILEKARSTVO U TIMOČKOJ KRAJINI  - PARALELNA MEDICINSKA PRAKSA ILI CIVILIZACIJSKA ZABLUDA

Radioničarski rad. Prikaz kratkotrajnog filma koji se odnosi na nadrilekarstvo.

Dr sci med Petar Paunović, učitelj zdravlja

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 13.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1081/15 (red 677)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Predstavnici medija.
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 70 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 11.03.2015. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570