Novi zajednički vodič Evropskog udruženja kardiologa i anesteziologa iz 2014 za perioperativnu procenu i lečenje kod nesrčanih operacija u pacijenata sa srčanim oboljenjima

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 18. marta 2015. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ Novi zajednički vodič Evropskog udruženja kardiologa i anesteziologa iz 2014 za perioperativnu procenu i lečenje kod nesrčanih operacija u pacijenata sa srčanim oboljenjima”

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.
Predavač: Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspecijalista Kardiolog, Internistička ordinacija Dr Bastać, Kosančićev venac br 16 , 19000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

13:00-14:30

Novi zajednički vodič Evropskog udruženja kardiologa i anesteziologa iz 2014 za perioperativnu procenu i lečenje kod nesrčanih operacija u pacijenata sa srčanim oboljenjima 

предавање

Prim Dr Sc Dr med Dušan Bastać internista-subspec. kardiolog

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 13.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1093/15 (red 689)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti,
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 30 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250
Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 17.03.2015. godine u 22 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com