Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u utorak, 24. marta 2014. u 17  časova u  sali Predškolske ustanove “Đulići”,

Naselje Kraljevica bb, Zaječar, održati dva Stručna sastanka u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:
PRVI Stručni sastanak:

 

Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo prvi: epidemiologija, dijagnoza, lečenje i praćenje

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar. Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, Program stručnog sastanka:

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

17.00-17.40

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA.  DEO PRVI: EPIDEMIOLOGIJA.DIJAGNOZA.LEČENJE I PRAĆENJE”

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

17.40-18.00

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA.  DEO PRVI: EPIDEMIOLOGIJA.DIJAGNOZA.LEČENJE I PRAĆENJE”

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2168/14 (red 278).Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi i ostali ( Prosvetni radnici).Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220