Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. deo drugi: akutne i hronične komplikacije. prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u utorak, 24. marta 2014. u 17  časova u  sali Predškolske ustanove “Đulići”,

Naselje Kraljevica bb, Zaječar, održati dva Stručna sastanka u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:

DRUGI Stručni sastanak:

 


„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE. PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar. Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, Program stručnog sastanka:

 

 

 

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

18.15-18.50

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.50-19.15

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

 

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2169/14 (red 279). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi i ostali ( Prosvetni radnici). Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com Telefon: 062/80-39-570

 

U Zaječaru 13.03.2015. godine