Marfan sindrom

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u četvrtak, 23. aprila 2014. u 13  časova u  amfiteatru ZC Zaječar

održati Stručni sastank u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:

MARFAN SINDROM

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.

Predavač Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. Pedijatrijska služba ZC Zaječar,

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13:00- 13:40

MARFAN SINDROM

Predavanje

Prim. Dr Bojana Cokić

13:40- 14:00

MARFAN SINDROM

Rešavanje klinikih problema

Prim. Dr Bojana Cokić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-416/2015-01. Datum: 03.03.2015. godine. Evidencioni broj: A-1-1091/15 (red 687). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti,Biohemičari,Medicinske sestre. Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com Telefon: 062/80-39-570

 

U Zaječaru 16.04.2015. godine