Dijabetes melitus tipa 1 kod dece i mladih osoba. Deo drugi: akutne i hronične komplikacije. Prelazak mladih obolelih od dm tipa 1 kod lekara za lečenje odraslih osoba

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 24. juna 2015. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati

Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

*NAPOMENA:Sturčni sastanak je prvi put održan u petak, 05. septembra 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

 

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

18.00-18.40

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.40-19.00

„ DIJABETES MELITUS TIPA 1 KOD DECE I MLADIH OSOBA. DEO DRUGI: AKUTNE I HRONIČNE KOMPLIKACIJE.
PRELAZAK MLADIH OBOLELIH OD DM TIPA 1 KOD LEKARA ZA LEČENjE ODRASLIH OSOBA”

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2169/14 (red 279)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari,Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači,Psiholozi i ostali ( Prosvetni radnici)

Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 23.06.2015. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570