Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se u ponedeljak, 29. juna 2015. u 18  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak u okviru udruženja:
„ Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost”

 

*NAPOMENA:Sturčni sastanak je prvi put održan utorak, 04. novembra 2014. u 13  časova u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar
Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar. Drštvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
Predavač Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog.  Pedijatrijska služba ZC Zaječar, 19 000 Zaječar

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

18.00-18.30

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost

predavanje

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

18.30-18.40

pauza

 

 

18.40-19.10

Faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja (KVO) kod dece i mladih: šesti deo-gojaznost

rešavanje kliničkih problema

Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-1979/2014-01. Datum: 18.08.2014. godine. Evidencioni broj: A-1-2184/14 (red 291)
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari.Vaspitači, Psiholozi
Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 500,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”)
Trajanje nastave u satima: 1 sat i 10 minuta. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 220

Preuzmite prijavu…

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 28.06.2015. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570