Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima

Domaći kurs prve kategorije:

Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima 

biće održan 11. septembra 2015. godine (petak) u Zaječaru

Mesto održavanja Amfiteatar Doma Zdravlja, ZC Zaječar

1. Akreditacija

Kurs „ Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima  “je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije Broj. 153-02-2580/2015-01  (18.08.2015. godine.), B e o g r a d, akreditovan pod rednim brojem A-1-2440/2015 (red 228), kao Domaci kurs prve kategorije.
CILJNA GRUPA. Lekari, Stomatolozi,Farmaceuti, Biohemicari,Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
BROJ BODOVA ZA PREDAVACA  11
BROJ BODOVA ZA SLUŠAOCE  6

 

 2. Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb

Elementi programa „ Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima  “koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim predavanjima, kongresni materijal (Zbornik sažetaka., evaluacioni list,”Ulazni” i “Izlazni” test), kafe pauze, koktel.

3. Prijavljivanje i Registracija

Prijavljivanje se vrši do 09.septembra. 2015. godine ( do 22 h).
Prijavni list dostupan na sajtu SLD podružnice Zajecar.
OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja ucešca
Prijavljevanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počece od dana postavljanja prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zajecar ( sld.podruznicazajecar@gmail.com). Krajni rok za prijavljivanje je 09.septembar. 2015. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko ranije dode do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE ( o cemu ce na vreme biti obavešteni zainteresovani).

MAKSIMALNI BROJ SLUŠALACA KE: 230

KOTIZACIJA

Članovi SLD

Ostali učesnici

Kotizacija (samo uz prethodnu prijavu elektronskim putem do predviđenog roka i popunjavanja predviđenog broja polaznika)

500,00 dinara

1.500,00  dinara

 

4. Evaluacija Kongresa

Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene kursa „ Hitna stanja u svakodnevnom radu izazvana trovanjima  “ 

5. Članovi Programskog Odbora

Predsednik

1. Prof. dr sc. farm Vesna Kilibarda. Centar za kontrolu trovanja,  Vojnomedicinska akademija. Uža naučna oblast:  toksikološka hemija

Članovi:
2. Prof.Jasmina Jović Stošić. Redovni profesor . Klinika za urgentnu i kliničku toksikologiju Centra za kontrolu trovanja VMA . Uža naučna oblast: Klinička toksikologija

3. Doc. dr sc. farm Snežana Đorđević. Centar za kontrolu trovanja VMA . Uža naučna oblast: toksikološka hemija.

4. Prim. mr ph Vladimir Nešić. Vojno Medicinska Akademija, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Odeljenje za toksikološku hemiju. Uža naučna oblast: akutna intoksikacija alkoholom, lekovima, pesticidima i sredstvima zloupotrebe.

5. Kristina Denić. diplomirani farmaceut. Centar za kontrolu trovanja VMA. Uža naučna oblast: farmakologija-onokologija.

6. Dr Miljan Jović Specijalista urgentne medicine. Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći. Uža naučna oblast: Urgentna medicina.

7. Dr Ljiljana Jovanović. Specijalista pedijatrije. Pedijatrijska služba. opšta bolnica. ZC Zaječar. Uža naučna oblast:Pedijatrija.

6.Članovi Organizacionog Odbora

 1. Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar
 • Predsednik Organizacioni odbora- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000.
 • Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Republicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim. dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrovic, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu  predškolske  i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
  • Zdravstveni centra Zajecar, Zajecar - Rasadnicka bb, 19000 Zajecar
  • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadić, specijalista radiologije
  • Direktor Bolnice. Dr  Jovan Stevanović,internista
  • Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović, specijalista opšte medicine,

 

7. Spisak Predavača

1. Prof. dr sc. farm Vesna Kilibarda. Centar za kontrolu trovanja,  Vojnomedicinska akademija. Uža naučna oblast:  toksikološka hemija TEMA: Najčešća trovanja toksinima biljnog porekla.

2. Prof. Jasmina Jović Stošić. Redovni profesor . Klinika za urgentnu i kliničku toksikologiju Centra za kontrolu trovanja VMA . Uža naučna oblast: Klinička toksikologija TEMA: ZLOUPOTREBA DROGA - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA PREDOZIRANJA

3. Doc. dr sc. farm Snežana Đorđević. Centar za kontrolu trovanja VMA . Uža naučna oblast: toksikološka hemija. TEMA: Da li je upotreba kofeina bezazlena?

4.Prim. mr ph Vladimir Nešić. Vojno Medicinska Akademija, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Odeljenje za toksikološku hemiju. Uža naučna oblast: akutna intoksikacija alkoholom, lekovima, pesticidima i sredstvima zloupotrebe..TEMA: Sildenafil potencijalna opasnost, ili ne - Prikaz slučaja.

5 Kristina Denić. diplomirani farmaceut. Centar za kontrolu trovanja VMA. Uža naučna oblast: farmakologija-onokologija. Akutno trovanje lekovima iz grupa beta-blokatora i blokatora Ca2+ kanala

 

Predavači Zaječar:

8.Dr Miljan Jović Specijalista urgentne medicine. Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći. Uža naučna oblast: Urgentna medicina.TEMA: PREHOSPITALNI PRISTUP KOD INTOKSIKACIJE RAZLIČITIM VRSTAMA OPOJNIH SUPSTANCI

9. Dr Ljiljana Jovanović. Specijalista pedijatrije. Pedijatrijska služba. opšta bolnica. ZC Zaječar. Uža naučna oblast:Pedijatrija. TEMA: AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZC ZAJEČAR

8. Program

Datum: 11. Septembar 2015. (petak)
Mesto održavanja Amfiteatar Doma Zdravlja, ZC Zajecar

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE (satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

08:30-09:30

Registracija učesnika

 

 

09,30-10:00

Rešavanje ulaznog testa

 

 

10:00-10:30

ZLOUPOTREBA DROGA - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA PREDOZIRANJA

Predavanje/diskusija

Prof. Jasmina Jović Stošić.

10:30-10:50

ZLOUPOTREBA DROGA - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA PREDOZIRANJA

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prof. Jasmina Jović Stošić.

10:50-11:20

PREHOSPITALNI PRISTUP KOD INTOKSIKACIJE RAZLIČITIM VRSTAMA OPOJNIH SUPSTANCI

Predavanje/diskusija

Dr Miljan Jović

11:20-11:40

PREHOSPITALNI PRISTUP KOD INTOKSIKACIJE RAZLIČITIM VRSTAMA OPOJNIH SUPSTANCI

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Dr Miljan Jović

11,40-12,05

Pauza

 

 

12:10-12:40

Najčešća trovanja toksinima biljnog porekla.

Predavanje/diskusija

Prof. dr sc. farm Vesna Kilibarda

12:40-13:00

Najčešća trovanja toksinima biljnog porekla.

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Prof. dr sc. farm Vesna Kilibarda

13:00-13:30

Da li je upotreba kofeina bezazlena?

Predavanje/diskusija

Doc. dr sc. farm Snežana Đorđević

13:30-13,45

Da li je upotreba kofeina bezazlena?

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Doc. dr sc. farm Snežana Đorđević

13:45-14,00

Pauza

 

 

14,00-14,45

Sildenafil potencijalna opasnost, ili ne - Prikaz slučaja.

Predavanje/ prikaz slučaja i rešavanje kliničkih problema

Prim. mr ph Vladimir Nešić

14,45-15,15

Akutno trovanje lekovima iz grupa beta-blokatora i blokatora Ca2+ kanala

Predavanje/diskusija

Kristina Denić

15,15-15,45

Akutno trovanje lekovima iz grupa beta-blokatora i blokatora Ca2+ kanala

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Kristina Denić

15,45-15,55

Pauza

 

 

15,55-16,30

AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZC ZAJEČAR

Predavanje/diskusija

Dr Ljiljana Jovanović

16,30-17,00

AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZC ZAJEČAR

prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema

Dr Ljiljana Jovanović

16,45-17:15

Rešavanje izlaznog testa

 

 

17:15

Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

 

 

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

 

 Preuzmite Prijavu