Williams-Beuren sindrom

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da se u četvrtak, 17. septembra 2015. u 18 časova u  amfiteatru ZC Zaječar

održati Stručni sastank u okviru udruženja SLD Podružnica Zaječar:

Williams-Beuren sindrom

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Suorganizator: Zdravstveni centar Zaječar.

Predavač Prim. dr Bojana Cokić, pedijatar. Pedijatrijska služba ZC Zaječar,

 

 

Program stručnog sastanka:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

18:00- 18:40

Williams-Beuren sindrom

Predavanje

Prim. Dr Bojana Cokić

18:40- 19:00

Williams-Beuren sindrom

Prikaz porodice sa

Williams-Beuren sindromom

Prim. Dr Bojana Cokić

Stručni sastanak je akreditovan odlukom ZSS:  Broj: 153-02-2580/2015-01. Datum: 18.08. 2015. godine. Evidencioni broj: A-1-2467/15 (red 332. Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Ciljna grupa: Lekari.Medicinske sestre. Zdravstveni tehničari. Cena KME: za članove SLD- BESPLATNO, za ostale 300,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”).Trajanje nastave u satima: 1 sat. Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 250

Preuzmite prijavu


Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com Telefon: 062/80-39-570

 

U Zaječaru 23.08.2015. godine