Drugi simpozijum "Medicina u umetnosti", Zaječar 2015.

Pozivamo Vas da učestvujete na

Drugom simpozijumu "Medicina u umetnosti", Zaječar 2015.

U organizacji Srpskog lekarskog društva, podružnice Zaječar

 

6. 11. 2015. godine, Amfiteatar Doma Zdravlja,  Zaječar

Finalni program

 

Da li ste ikada prevarili smrt?Osetili  život kako napušta svet ostavljajući prazninu; osetili strah i bespomoćnost uzaludno pokušavajući da shvatite kuda je taj život nestao?Da li ste ikada iznova i iznova postavljali sebi pitanje zašto? bezuspešno se trudeći da spoznate konačnost kraja koji vas okružuje? Da li se sećate trenutka kada vas je ispunilo ono toplo osećanje olakšanja i sreće posmatrajući život koji ispunjava već izgubljene oči?Koliko puta ste prevarili smrt?

Da li zaista možemo osetiti smrt?Ledeni dah crnog kosača koji se približava nemo kao lopov spreman da vešto ukrade dušu? Našu, ili blisku nam dušu? Hodajući svakodnevno zemljom koju nazivamo domom ne razmišljamo često o smrti, bolesti, nepravdi života i njegovoj konačnosti.Zasta nemo ponekad, zabrinemo se, ali brzo otresemo crne misli nastavljajući da hodamo i da postojimo. Trudimo se da ne razmišljamo previše... o bolesti, o smrti.Kada se one ipak približe, sve nade polažemo u drugogčoveka, u čoveka koji svakodnevno razmišlja o bolesti... verovatno i o smrti.Ceo svojživot i život bližnjih stavljamo u ruke jednog čoveka i molimo za pomoć. Nadamo joj se. Očekujemo je.Znamo da on svojedane provodi smišljajući kako će prevariti smrt. Ne razmišljamo mnogo o tome kako je to uradio i koliko puta.Ne razmišljamo o njemu i njegovimrazmišljanjima, samoslepoverujemo i nadamo se. Zdravlju.Životu.Iako znamo da je besmrtnost na ovom svetu nemoguća, u najtežim trenucima joj se nadamo. Prizivamo je i očekujemo od čoveka da nam je pruži. Bar nakratko. Ne mora da bude večna.

Da li ste ikada prevarili smrt?Da li ste se osetili besmrtnim?Ovekovečeni u rečima pesnika, u deluve likog umetnika?Posmtarajući lekare kako rade ono što najbolje rade kro zvekove, da li ste se zapitali o čemu razmišljaju?Možda o tome kako da prevare smrt.Baš te noći dok uz svetlost sveće čeka da smrt na pusti mračnu sobu, lekar možda baš o njoj razmišlja. Polaže sve svoje nade u sopstveno znanje, uliva poverenje preplašenim roditeljima koji sa njim iščekuju ozdravljenje svog deteta. Dok posmatrate to ulje na platnu koje je ovekovečilo lekara, da li razmišljate o njegovoj besmrtnosti? Ili razmišljate o tome koliko ste puta prevarili smrt?

Ada Vlajić, istoričar umetnosti

 

Programski odbor

Prof dr Kornelija Đakovič Švajcer

Prim. Mrsci. med. drBratimirka Jelenković

Dr Emil Vlajić

Prim. dr Bojana Cokić

Dr Brankica Vasić

 

Organizacioni odbor

SLD Podružnica Zajecar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic -predsednikOrganizacionionogodbora
 • Prim Drsci.med. drDušan Bastac
 • Dr Ljiljana Jovanović
 • Ada Vlajić
 • Dr sci.med.dr Vladimir Mitov
 • Prim.Dr sci.med.drŽeljka Aleksić
 • Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušic
 • Dr Zoran Jelenkovic
 • Prim. dr Vera Najdanovic Mandic
 • Dr Aleksandar Petrovic
 • Dr Rade Kostić
 • Prim. dr Vesna Petkovic
 • Dr Goran Jović.
 • Dr Biljana Popović
 • Dr Biljana Stanković
 • Dr MilošProtić
 • Dr Brankica Vasić
 • Dr Danijela Ćirić
 • Dr Marko Jović
 • DrTanjaBogdanović  
 • Dr Saška Manić

 

Zdravstveni centar Zajecar

 • Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr StanislavTadić
 • Direktor Bolnice. Dr  Jovan Stevanović
 • Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović
  • Prof d rKornelija Đakovič Švajcer: Bolest viđena očima umetnika
  • Prim dr Bojana Cokić: Vizuelno prikazivnje Down  syndroma
  • Dr Emil Vlajić: Smrt u očima umetnika
  • Prim dr Bratimirka Jelenković: Uticaj medija na fiz.zdravlje dece i mladih
  • Dr Brankcia Vasić:  Etičke dileme medijskog sadržaja na decu i mlade.
  • Usmene i poster prezentacije organizovaće se u IV celine
  • Javnozdravstvo i umetnost
  • Konzervativnamedicina i hirurgija u umetnosti
  • Lekari, velikaotrkića u medicini i umetnosti
  • Popkultura i medicina


Predavanja po pozivu i teme simpozijuma

 • Prof d rKornelija Đakovič Švajcer: Bolest viđena očima umetnika
 • Prim dr Bojana Cokić: Vizuelno prikazivnje Down  syndroma
 • Dr Emil Vlajić: Smrt u očima umetnika
 • Prim dr Bratimirka Jelenković: Uticaj medija na fiz.zdravlje dece i mladih
 • Dr Brankcia Vasić:  Etičke dileme medijskog sadržaja na decu i mlade.
 • Usmene i poster prezentacije organizovaće se u IV celine
 • Javnozdravstvo i umetnost
 • Konzervativnamedicina i hirurgija u umetnosti
 • Lekari, velikaotrkića u medicini i umetnosti
 • Popkultura i medicina

Način prijavljivanja radova

Sažetke radova slati do 18. 10. 2015. 25.10. 2015. godine na e-mail adresu: vemil@mts.rs. Naučni odbor simpozijuma proceniće pristigle sažetke i doneti odluku o prihvatanju radova za usmenu ili poster prezentaciju. Obaveštenje autorima o prihvatnju radova kao i Drugo obaveštenje sadetaljnim programom bićeobjavljeno na sajtu Srpskog lekarskog društva, podružniceZaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/) do 31.10.2014. godine.

Sažetak rada sadrži: Naslov, puno ime i prezime autora i svih koautora i naziv ustnove autora i koautora, kao i tekst samog sažetka (koji ne mora biti strukturiran), kao i način prezentovanja (usmeno ili poster). Sažetak može imati do 500 reči.

Sažeci odabranih radova biće štampani u zborniku sažetaka..

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog learskog društva, podružniceZaječar

(http://www.sldzajecar.org.rs/)

 

Preuzmite prijavu za učešće

 

Akreditacija

Simpozijum ”Medicina u umetnosti” je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije br 153-02-2580/2015-01, od 18.08.2015. godine, akreditovan pod rednim brojem A­1­2421/15,  kao  “Ostali domaći simpozijumi”. 

CILJNA GRUPA: Lekari ,Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari,.

Broj bodova za predavače 11
Broj bodova za usmenu prezentaciju 9
Broj bodovaza poster prezentaciju 7
Broj bodova za slušaoce 5

 

Kotizacija: Začlanove SLD-a 500.00 dinara. Zaostale učesnike 1500.00 dinara

Prateći kulturni  program

 • Izložba: Umetnički pogled  Timočkog medicinskog  glasnika
 • Izložba: Ad manum medici – retrospektiva 2007-2015
 • Druženje “Klasika vino i sir”.Degustacija vina i sireva iz Timočke krajne uz zvuke klasične muzike

 

Osoba za kontakt: Emil Vlajić, E-mail:  vemil@mts.rs

 

Finalni Program

 Finalni program PDF

 • 10.00                      Svečano otvaranje i pozdravna reč organizatora
 • 10.30                      Sesija A: Umetnici o medicini
 • 12.15-12.30             Kafe pauza
 • 12.30                      Sesija B: Umetnost kao lek
 • 13.30-14.00             Koktel  pauza
 • 13.30                      Otvaranje  izložbe “Vizuelna humanost”
 • 13.45                      Svečana akademija povodom 40 godina izlaženja TMG-a
 • 14.00                      Sesija C: Deca, umetnost i medicina
 • 15.30-15.45             Kafe pauza
 • 15.45                      Sesija D: Umetnost, portreti i praksa
 • 17.45                      Završna reč i podela sertifikata

Program

10.00       Svečano otvaranje i pozdravna reč organizatora

10.30       Sesija A: Umetnici o medicini

 1. Kornelija Djaković-Švajcer, Sremska Kamenica: Bolest vidjena očima umetnika (Predavanje po pozivu)
 2. Ljubomir Panajotović, Beograd: Medicina kao tema umetničkog dela
 3. Emil Vlajić, Zaječar: Smrt u očima umetnika (Predavanje po pozivu)
 4. Marija Mališić­Korać, Budva: Medicina renesanse i umjetnost
 5. Marina Đuretić-Guzina, Bar: Istorijski razvoj crnogorske medicine
 6. Marijana Janković, Novi Sad: Portret izmučenog umetnika, nagrada za kreativnost kao breme

12.15-12.30             Kafe pauza

12.30                       Sesija B: Umetnos kao lek

 1. Miloš Bogoslović, Doljevac:    Muzika kao lek
 2. Dimić Dejan, Beograd:            Da li četiri godišnja doba Vivaldija oslikavaju stanje njegove bolesti
 3. Marin Basic, Niš:    Mentalni poremećaji kao tema u filmskoj umetnosti: genetski i psihijatrijski pristup
 4. Marko Tasić, Niš:                    Umetnost medicine: Veština međuljudskog odnosa
 5. Miljana Mladenovic-Petrovic, Bela Palanka:    Srpski lekari koji su i pisci

13.30-14.00             Koktel pauza

13.30                       Otvaranje  izložbe “Vizuelna humanost”     Izložba plakata studenata Fakulteta umetnosti iz Niša

13.45                       Svečana akademija povodom XL godina izlaženja TMG-a

14.00                       Sesija C: Deca, umetnost i medicina

 1. Marija Mandić, Subotica:       Prikaz lekara u dečjoj poeziji
 2. Bojana Cokić, Zaječar:  Vizuelno prikazivanje Down sindroma  (Predavanje po pozivu)
 3. Bratimirka Jelenković, Zaječar: Uticaj medija na fizičko zdravlje dece i mladih (Predavanje po pozivu)
 4. Brankica Vasić, Zaječar:         Etičke dileme medijskog  sadržaja na decu i mlade (Predavanje po pozivu)
 5. Dragana Mitrovic, Knjaževac:  Medicina, crtani filmovi i deca

15.30-15.45             Kafe pauza

15.45                       Sesija D: Umetnost, portreti i praksa

 1. Nataša Kulić, Novi Sad:          Semiotička analiza Rembrantove slike “Čas anatomije doktora Jana Dejmona”  iz 1656 godine
 2. Esad Kučević, Tutin:                Mutilacija – sakaćenje koje život znači
 3. Marina Đuretić-Guzina, Bar: Očna protetika – umetnost u oftalmologiji
 4. Maja Radanovic, Novi Sad:     Simbioza Fride Kalo i Dijega Rivere kroz koncepte Transakcione analize
 5. Maja Radanović, Novi Sad:     Transakcioni portret Margite Stefanović- Magi
 6. Branislava Davidović, Kikinda: Dr Nikola Hadži-Nikolić – prvi srpski ginekolog i akušer
 7. Vladimir Davidović, Kikinda:   Dr Vojislav Subotić – otac srpske hirurgije

17.45       Dodela sertifikata. Zartvaranje simpozijuma.

 Opšte infoprmacije

Mesto održavanja simpozijuma:  Amfiteatar doma zdravlja, Zaječar. ulica Rasadnička, bb.

Tekuće informacije mogu se dobiti na sajtu podružnice SLD-.a (http://www.sldzajecar.org.rs/), kao i na FB stranici Simpozijuma (https://www.facebook.com/medicineinart).

Osoba za kontakt: Emil Vlajić, E-mail: vemil@mts.rs

Prijava učešća

Registracija učesnika je obavezna, i vrši se elektronskim putem, prateći uputstvo na sajtu Srpskog learskog društva, podružnice Zaječar (http://www.sldzajecar.org.rs/)

Akreditacija

Simpozijum ”Medicina u umetnosti” je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA  Srbije br 153-02-2580/2015-01, od 18.08.2015. godine, akreditovan pod rednim brojem A­1­2421/15,  kao  “Ostali domaći simpozijumi”.

CILJNA GRUPA: Lekar, Stomatolozi, Farmaceuti, Psiholozi, Biohemičari.

 • Broj bodova za predavače po pozivu                 11
 • Broj bodova za usmenu prezentaciju                9
 • Broj bodova za poster prezentaciju                    7
 • Broj bodova za slušaoce                                     5

Kotizacija:   Za članove SLD-a 500.00 dinara. Za ostale učesnike 1500.00 dinara

Prateći kulturni program

Otvaranje izložbe  “Vizuelna humanost

Pronalaženje dodirnih tačaka i integracija  grafičkog dizajna  i medicine, doprinosi širenju svesti o zdravstvenim temama na novi način. Izložbu plakata sutdenata fakulteta umetnosi iz Niša čine  najuspešniji radovi nastali u periodu od 2009. do 2015. godine, na studijskom programu za Grafički dizajn, Departmana za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu. Medicinske teme, kao što su Nacionalni dan bez duvanskog dima, Svetski dan prevencije raka dojke i Svetski dan borbe protiv HIV neke su od inspiracija ovih radova.

Uputstvo autorima

Priprema materijala za izlaganje (USB flesh memorija)  predaje se tehničkom licu, najmanje pola sata pre početka sesije. Plenarna predavanja se održavaju na početku svake sesije. Vreme izlaganja je 20 minuita. Izlaganje usmenih prezentacija je ograničeno na 15 minuta.

Molimo predavače da u svoje vreme za prezentaciju uračunaju i jedan do dva minuta za eventualnu diskusiju i odgovore na pitanja.

Organizacioni odbor simpozijuma i zaječarska podružnica SLD-a žele Vam dobrodošlicu.